Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Η EM BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ με μακροχρόνια παρουσία στον χώρο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Κύπρο και Βουλγαρία) με ένα ευρύ φάσμα συνεργατών λογιστών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων έχοντας  γνώμονα το δικό σας συμφέρον σχετικά με τον τύπο εταιρείας που ταιριάζει στην δική σας περίπτωση, αναλαμβάνει για εσάς την ίδρυση όλων των τύπων εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων με πλήρη υποστήριξη.

Διαδικασία ίδρυσης Ατομικής Επιχείρησης
Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και ως ένα βαθμό στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:
1.Να υπάρχει κάποιος χώρος εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

2.Να ασφαλισθείτε υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ.

3.Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

 • Η βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό) για την Δ.Ο.Υ. (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/92).
 • Για να εκδοθεί από το ΕΒΕΑ βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι’ αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
 • Ζητήστε από το γραφείο μας το Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το Τμήμα Μητρώου.

4.Να πάρετε «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

5.Να εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί:

 • α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
 • β) θα πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου 4 του Ν.2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησής σας.

Διαδικασία Ίδρυσης – Σύστασης Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε. / Ε.Ε.)
Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα την ευθύνη τους.
 • Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.
 • Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Ομόρρυθμος εταίρος, τόσο στην Ο.Ε. όσο και στην Ε.Ε. (όπου υπάρχει ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος και όσοι επιθυμούν ετερόρρυθμοι) είναι ο εταίρος που ευθύνεται απεριόριστα (όχι δηλαδή μέχρι κάποιο ύψος οφειλής της εταιρείας) και εις ολόκληρον (για ολόκληρη την οφειλή της εταιρείας) για τις εταιρικές υποχρεώσεις με την προσωπική τους περιουσία.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ή ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε., γιατί ούτως ή άλλως δεν διαχωρίζεται η περιουσία της εταιρίας από την περιουσία των εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) (Μέρος Δεύτερο – άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της. Συνιστούμε να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία στο τέλος της σελίδας για να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του.

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ;
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 79) των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:

• Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).

• Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

• Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.

• Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ εκτός αν η εταίρος της μονοπρόσωπης είναι αλλοδαπή .  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Ελάχιστο κεφάλαιο 2.400€.
 • Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
 • Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
 • Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδεια

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.
 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
 • Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
 • Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
 • Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι 24.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος , δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920. 

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΠΑ

Στις 20 Απριλίου 2022 δημοσιεύτηκε ο ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄82), το Μέρος Β΄ του οποίου (άρθρα 23-67 & 70-71) αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Συγκεκριμένα, με τις ως άνω διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4926/2022 (στο εξής νόμος), πραγματοποιήθηκε μία συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ν.Ε.Π.Α.,δεδομένου ότι η πρώτη μορφή θεσπίστηκε το 2003 με τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220) και υπήρχε ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του.

Παρατίθενται οι κυριότερες αλλαγές που επέφεραν οι νέες διατάξεις, για την ενημέρωση και διευκόλυνση των Ν.Ε.Π.Α. ως κάτωθι:

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νόμος συνοψίζονται στα εξής:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ΝΕΠΑ από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που απαιτείτο η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ιδρυτών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 πλέον η διάρκεια της εταιρείας επιτρέπεται να είναι πέραν των 30 ετών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. ιδρύεται για ορισμένη διάρκεια, η οποία καθορίζεται στο καταστατικό της.

Αναλυτικότερα:
i. Στην παρ. 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη διάρκεια, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη.
ii. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι δύναται η διάρκεια του ορισμένου χρόνου να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράτασης στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. γίνεται αόριστης διάρκειας.

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 ορίζεται ότι το εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση καταβάλλεται ολοσχερώς εντός δύο (02) μηνών από την σύσταση σε αντίθεση με την προϊσχύσασα νομοθεσία, η οποία όριζε ότι θα καταβάλλεται στο σύνολό του κατά την σύστασηΣτην παρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι πλέον οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε η δυνατότητα να είναι και ανώνυμες.

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 34, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο,ορίζεται ότι, επιτρέπεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. χωρίς περιορισμό, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό.

5. Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35, ορίζονται οι προθεσμίες που αφορούν τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

6. Με το άρθρο 36 ορίζεται η διαδικασία μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη. Η διάταξη αυτή διαφοροποιείται από την προϊσχύσασα, καθώς πλέον ρητά προβλέπεται ότι δεν δύναται νομικό πρόσωπο να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η ιδιότητα του Προέδρου ταυτίζεται με αυτή του Διευθύνοντα Συμβούλου. Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Περαιτέρω, στην παρ. 4 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου της παρ. 3, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται με απόφασή του. Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση του ΔΣ τυγχάνει της δημοσιότητας του άρθρου 63 και συνεπώς καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 ορίζεται ότι η θητεία του ΔΣ είναι εξαετής (6 έτη), σε αντίθεση με τη σχετική προηγούμενη διάταξη που επιτρέπεται διάρκεια Διοικητικού Συμβουλίου τριών (03),τεσσάρων (04), πέντε (05) και έξι (06) ετών .

9. Με την παρ. 5 του άρθρου 38 ορίζεται ότι η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποκτά ισχύ και επέρχονται τα έννομα αποτελέσματά της από την κοινοποίηση της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

10. Στο άρθρο 41 ορίζεται ρητά ότι η Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συνάπτει ναυλοσύμφωνα με τους ιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α’ 181), αυτών. Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί συνάπτει ναυλοσύμφωνα με οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο.

11. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπροσθέτως με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις επιτρέπεται να συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτού, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό και με την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσεται ως προς αυτό.

12. Στην παρ. 1 του άρθρου 45 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το καταστατικό συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυτούσια στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. καιορίζει για συγκεκριμένο χρόνο, για συγκεκριμένο σκοπό και ειδικά τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες. Η ανάθεση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί περαιτέρω.

Επισημαίνεται ότι στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι για την παράλειψη της

υποχρέωσης του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, δημιουργείται υποχρέωση

προκαταβολής ηλεκτρονικού παράβολου υπέρ του Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ πριν την πρώτη

επόμενη καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Το ανωτέρω έσοδο εγγράφεται ισόποσο ως πίστωση

στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Επενδύσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

εκάστου επομένου έτους. Σημειώνεται ότι στην παρ. 5 προβλέπεται ότι η προκαταβολή του

ηλεκτρονικού παραβόλου της παρ. 4 δεν εξαιρεί και δεν συμψηφίζεται με τις προβλεπόμενες

καταβολές των παραβόλων που προβλέπονται στο άρθρο 61.

15. Στην παρ. 2 (ζ) του άρθρου 49 αναγνωρίζεται ρητά και αποκλειστικά η αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

16. Στην παρ. 1 (η) του άρθρου 55 ορίζονται τα απαραίτητα παραστατικά προκειμένου για την

παράταση διάρκειας εταιρείας σε σαράντα οκτώ (48) μήνες λόγο ύπαρξης σκάφους υπό

ναυπήγηση.

17. Στην παρ. 3 του άρθρου 59 δίνεται η δυνατότητα το καταστατικό προς καταχώριση στο Μητρώο

Ν.Ε.Π.Α. να φέρει και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των ιδρυτών αντί κατά

αποκλειστικότητα να υπογράφεται από τους ιδρυτές και να θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής

τους από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για την έκδοση

επικυρωμένων αντιγράφων πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της ΝΕΠΑ.

18. Με το άρθρο 58 ορίζεται ότι το μητρώο Ν.Ε.Π.Α. δύναται να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά σύμφωνα

με την ΚΥΑ των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης που προβλέπεται στην παρ 7. του άρθρου 70.

19. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 ορίζεται ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της Ν.Ε.Π.Α.,

ήτοι της ΓΣ και του ΔΣ υποβάλλονται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)

μηνών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης, άλλως δεν δύναται να καταχωρισθούν. Η

ισχύς δε των αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία της οικίας συνεδρίασης, εφόσον

καταχωρισθούν στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Σημειώνεται στην μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου

71 ορίζεται ότι «τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 59,

δύνανται να καταχωριστούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της

παρ. 4 του ιδίου άρθρου».

20. Με την παρ. 1 του άρθρου 64 απαγορεύεται η μετατροπή άλλης νομικής μορφής εταιρείας σε Ν.Ε.Π.Α.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα Νομικά και Συμβολαιογραφικά γραφεία στις χώρες Ελλάδα Βουλγαρία και Γερμανία και σας προσφέρει νομική και συμβολαιογραφική υποστήριξη από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι ειδικεύονται στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο αλλά και σε εξειδικευμένα νομικά και συμβολαιογραφικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο επιχειρηματία, προσφέροντας σας λύσεις και συμβουλές σε κάθε σας ανάγκη.

Μερικές από τις συνήθεις υπηρεσίες μας είναι και οι εξής:

• Αλλαγή έδρας της εταιρείας σας
• Αγοροπωλησία εταιρικών μεριδίων
• Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
• Τροποποίηση του ονόματος της εταιρείας σας
• Παύση ή προσθήκη νέου Διαχειριστή ή Μετόχου στην εταιρεία σας
• Άμεση συμβουλευτική υπηρεσία για κάθε νομικό ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης
• Λύση της εταιρείας σας
• Κατοχύρωση εταιρικών επωνυμιών αλλά και εταιρικών σημάτων
• Δικαστική συνδρομή ανάλογα με το θέμα που σας απασχολεί
• Συμβόλαια-συμφωνητικά για κάθε είδους συναλλαγές

Η δική σας μέριμνα πρέπει να είναι μόνο η ανάπτυξη της επιχείρησης σας, όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς!