Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Bαριές καμπάνες για αποδείξεις

Πρόστιμα και λουκέτα έως 96 ώρες θα αρχίσει να μοιράζει η ΑΑΔΕ σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, όπως έχουν υποχρέωση, από την 1η Οκτωβρίου 2022 τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Οι νέες διατάξεις με τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και ενσωματώνει και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό των 2,9 δισ. ευρώ.

Οι νέες διατάξεις μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

 1. Πρόστιμα
  Από την 1η Οκτωβρίου 2022 επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ).

Ειδικότερα, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι τα εξής:

– Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

 1. Λουκέτα
  Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

– για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της ΑΑΔΕ πλέον των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

– για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

 1. Χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές
  Κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από 1-10-2021 μέχρι και 9-9-2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.
 2. Ταξιδιωτικά γραφεία – επιχειρήσεις γουνοποιίας
  Παρατείνονται μέχρι και 31-5-2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών, και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4964/2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
 3. Συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
  Βασικός σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και επιτάχυνση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Βασικό έργο της είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και του τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 4. Ρυθμίσεις για ΔΕΚΟ
  Ρυθμίζονται τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης των Ανώνυμων Εταιρειών του Δημοσίου, της εποπτείας και του ελέγχου, επαναπροσδιορίζεται ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους, θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις για την Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας των ΑΕ, τη δήλωση Αποστολής και Ειδικών Υποχρεώσεων των ΑΕ και τον εξορθολογισμό της συμμετοχής του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»